השער אל עולמי המחקרי נפתח בלימודי התואר הראשון והשני בחוגים לספרות אנגלית ולספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים.  בעבודת הדוקטור שלי, שנכתבה גם היא באוניברסיטה העברית וראתה אור בהוצאת מכון בן צבי, התרחב הנתיב אל תחום חקר הספרות והתרבות הספרדית היהודית (לאדינו) והזהות שהיא משקפת, חקר הפולקלור - בדגש מיוחד על תופעת הסיפורת האישית והספרות העברית.

כיוצרת וכחוקרת שמתי לי למטרה לשלב את היצירה והמחקר לתמהיל שחלקו האחד לא מאיים על האחר, אלא משלים ומעשיר אותו.  זאת מתוך הבנה שהמהלך שאני עוברת באופן אישי משקף גם מסר רחב יותר בעידן שבו מערכות הידע הממוסדות המסורתיות משנות את פניהן.  בעיניי הגיעה העת להכיר בכך שמחקר הוא חלק ממעשה רחב יותר, מפעל אינטקלטואלי שהרגש לא יכול להינטל ממנו.  לכן דווקא בתקופה שבה מדעי הרוח נתונים בסכנה קיומית חשוב לפנות מקום בארגז הכלים המחקרי גם ליצירה, וככל שיותר חוקרים יצטרפו למהלך כן ייטב מצב התרבות והמחקר גם יחד. 

מאמרים להורדה

"אנדי 'סטאן טודאס לאס קונסיז'אס? / איפה הם הסיפורים כולם? – על השתקעותם של סיפורי-עם בסיפורה האישי של דוברת ספרדית-יהודית מירושלים", מחקרי ירושלים לפולקלור יהודי כ"ג, תשס"ה, עמ' 60-39.  

"לשון, חפץ, מקום: סיפורים אישיים של מספרות עממיות דוברות ספרדית-יהודית (לאדינו) כמשקפי זהויות", בתוך חביבה פדיה ואפרים מאיר (עורכים), יהדות, סוגיות, חפצים, פנים, זהויות: ספר רבקה, באר שבע תשס"ז, עמ' 336-305.

"בין הנהר לים – לגלגולו של שיר חתונה יהודי-ספרדי מהאי רודוס", מכאן ח' / איל פריזנטי 1, באר שבע 2007, עמ' 121-91.

"מערכת היחסים בין העברית החדשה לבין המרכיב העברי בלשון היהודית כפי שהיא מתגלמת בישראל בזמננו בשיח ספרדי-יהודי", בתוך אהרן ממן, שמואל פסברג ויוחנן ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ירושלים תשס"ח, כרך ג' עמ' 319-304


"לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב? רשת הקואורדינטות של מפת התרבות היהודית הספרדית בבחינה מחודשת (על ספרדיות וים תיכוניות)", פורסם לראשונה באתר זה בינואר 2009 בעקבות הרצאה בקונגרס הבינאוניברסיטאי לפולקלור שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב ב-2008.
 
" 'ותלבש מלכות': 'מלכת אסתר' של קרנבל פורים בתל-אביב – סיפור אישי ועיגונו בהקשר תרבותי" , מסכת ח', סתיו התשס"ט, עמ' 114-94. [בשיתוף עם נילי אריה-ספיר].

"למשמעותה של יצירה דו לשונית ספרדית יהודית - עברית בשלהי המאה העשרים בישראל", בתוך דוד בוניס, עורך, דברי הקונגרס הבינלאומי השישי לחקר מורשת יהדות ספרד וספרויותיהם: לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם, ירושלים תשס"ט, עמ' 105-91.

"אימא, מאדרי או מאמא?  למשמעותם של חילופי צופן בסיפוריהן האישיים של מספרות עממיות דוברות ספרדית יהודית", לאדינאר ה', תש"ע (2009), עמ' 67-86.

" 'La Sinagoga i su Bet Midrash': עיון במרכיב העברי בספרדית היהודית הכתובה בסביבה לשונית עברית ישראלית חדשה", בתוך מלכה מוצ'ניק וצבי סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד, ירושלים תשע"ג, עמ' 631-649

" 'ללכת רוצה אני, אמא': תפיסת ירושלים בשיר עממי יהודי ספרדי כתנועה בין מיתוס ופרקסיס, בין נופים וכיסופים", מחקרי ירושלים בפולקלור ובספרות עברית כ"ח, ירושלים תשע"ג, עמ'265-237.


"לשחות נגד זרמי אבדון": המשקע הספרדי היהודי ברומן ורד הלבנון ללאה איני כתופעה לשונית שמאייכת את הטקסט הספרותי, מסורות ח', ירושלים תשע"ו, עמ' 76-59.
 
Agosin, ed. Stitching Resistance: Women, Creativity and Fiber Arts, Tunbridge Wells, 2014, pp.131-144 
 
"Línguas Maternas: sobre a Convivência do Judeu-Espanhol com o Hebraico em Israel" in Moacir Amancio, ed. CADERNOS DE LÍNGUA E LITERATURA HEBRAICA 11, August 2014, Online Publication.

"Listen, Create, Educate: The Sephardic Holocaust From Scholarly and Personal Perspectives", Prism 7,  Spring 2015, pp. 56-62.
 
סקירת ספרים
סקירה על הספר עיצובם של תרבות וחינוך עירוניים: סיפורי טקסים וחגיגות בתל אביב בשנותיה הראשונות מאת נילי אריה-ספיר, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כד-כה, עמ' 123-122.

סקירה על הספר אספר שיר, מחקר בשירי הקופלאס של דוברי הלאדינו מאת שמואל רפאל, פעמים 123-122, תש"ע, עמ' 238-229. 

A review of Ilana Rosen's Soul of Saul. The Life, Narrative, and Proverbs of a Transylvanian-Israeli Grandfather. Burlington: University of Vermont, 2011.  Online Publication.